Giới thiệu về công ty


 Công ty CP chế biến thuỷ sản Hạ Long tiền thân là một Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản  với 05 CBCNV thuộc Công ty Dịch vụ và XNK Hạ Long – Tổng Công ty thuỷ sản Hạ Long.

 Tháng 06/2006  Công ty DV và XNK Hạ Long tiến hành cổ phần hoá, đơn vị xin được chuyển đổi mô hình.

  Tháng 10 năm 2006 Phòng KD XNK thuỷ sản  xin được tách ra thành lập doanh nghiệp mới: Công ty CP chế biến thuỷ sản XK Hạ Long với số vốn ít ỏi ban đầu là : 3.118.218.668 VN đồng

  Tháng 01/2007 đơn vị mới chính thức được hoạt  động độc lập theo pháp nhân mới. Từ đó tới nay doanh nghiệp một mặt củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, ...

Tin tức & Sự kiện


Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Miền Hạ Long

Cửa hàng giới thiệu Miền Hạ Long tại địa chỉ số 77 đường Đà Nẵng - quận Ngô Quyền - Tp Hải Phòng( Đối diện với Coopmart. Ở đây chúng tôi trưng bày đầy đủ các sản phẩm của công ty Miền Hạ Long.

Xe vận tải hàng của công ty Miền Hạ Long

Cửa hàng giới thiệu Miền Hạ Long tại địa chỉ số 77 đường Đà Nẵng - quận Ngô Quyền - Tp Hải Phòng( Đối diện với Coopmart. Ở đây chúng tôi trưng bày đầy đủ các sản phẩm của công ty Miền Hạ Long

Trụ sở chính của Miền Hạ Long

Cửa hàng giới thiệu Miền Hạ Long tại địa chỉ số 77 đường Đà Nẵng - quận Ngô Quyền - Tp Hải Phòng( Đối diện với Coopmart. Ở đây chúng tôi trưng bày đầy đủ các sản phẩm của công ty Miền Hạ Long.