Mực ống - Trứng

Price:


Description: Mực trứng

Order now

Đây là loại Mực ống - Nó thường có trứng theo mùa , ít nhiều trứng tùy thuộc mùa sinh nở của nó.

Size : 7-9 , 9- 11, 11-15 , 15 cm Up.

Nó dùng để hấp, hay nhúng lẩu, chiên bơ.